0,00  0
Košarica

V košarici ni izdelkov.

Zasebnost in piškoti

Kaj so piškotki

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Vsebujejo informacije, po katerih prepoznamo vaš računalnik, ko se vrnete na našo spletno stran. Piškotki omogočijo dostop do različnih funkcij, boljše delovanje in hitrejši dostop do informacij na spletni strani. S piškotki nam ni omogočen dostop do vašega računalnika oz. do vaših osebnih podatkov. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Za kaj uporabljamo piškotke

Piškotki potrebni za funkcionalnost spletne strani

Ti piškotki omogočajo brskanje po spletni strani ter uporabo nekaterih funkcij:

  • spletno nakupovanje (hranjenje produktov v košarici do zaključka nakupa),

  • spletni obrazci oz. vpisane informacije, ki se hranijo do prekinitve seje

Ti piškotki o vas ne zbirajo nobenih informacij, ki bi bile uporabljene v marketinške namene.

Piškotki za analizo obiska spletne strani
Ti piškotki zbirajo informacije o tem kako uporabljate našo spletno stran. Na ta način nam tudi pomagajo izboljšati uporabnost naše spletne strani. Spletna stran uporablja Google Analytics, za analizo podatkov o številu prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja ter številu obiskov.

Piškotki za usmerjanje na druge strani
Na spletni strani uporabljamo tudi storitve oz. povezave, ki so povezane s storitvami tretjih oseb in lahko vsebujejo piškotke njihovih spletnih strani.

  • povezavo na družbena omrežja kot je Facebook in Twitter

  • povezava z video vsebinami npr. YouTube

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku (blokiranje ali izbris), to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete piškotke. Vse piškotke, ki jih je spletni brskalnik shranil, lahko tudi izbrišete. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se lahko razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljate.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu ZC KORAK, d.o.o.  ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, ZC KORAK, d.o.o.  ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright  ZC KORAK, d.o.o.
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja ZC KORAK, d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Kranj, 19.4.2019

Politika varstva osebnih podatkov preko registracije posameznika:

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, ki sodelujejo s Zaposlitvenim centrom KORAK, d.o.o, (v nadaljevanju: organizacija) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Upravljavec

Upravljalec osebnih podatkov je organizacija:

Zaposlitveni Center KORAK, d.o.o.

Telefon: 04 28 18 626

El. pošta:  info@zc-korak.si

Pooblaščena oseba

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe je pooblaščena oseba za varstvo podatkov dosegljiva na naslovu podjetja in na

telefon: 04 28 18 626.

Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Ob registraciji za namen spletnega naročanja izdelkov  posameznik poda osebne podatke, ki so: ime priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte, doda podatek, iz katere države prihaja, vpiše tudi želeno uporabniško ime, lahko tudi  podjetje.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Organizacija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je osebne podatke za registracijo dal v obdelavo z namenom spletnega nakupa.

  • Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje spletnega nakupa, glede na pogoje poslovanja spletne trgovine Zaposlitvenega centra KORAK, d.o.o.

Osebnih podatkov se ne prenaša v  tretje države. Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani.

Varovanje podatkov in točnost podatkov

Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na nas.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov velja od 19.4.2019.

Zaposlitveni center Korak, d.o.o., so.p.
Kontakt

© Copyright - Zaposlitveni center Korak, vse pravice pridržane | Zasebnost in piškoti | Splošni pogoji poslovanja